O BUDOWNICTWIE W ŚREDNIOWIECZNYM BRANIEWIE

Czytaj więcej: O BUDOWNICTWIE W ŚREDNIOWIECZNYM BRANIEWIE Średniowieczne Stare Miasto Braniewo zostało ufortyfikowane murami obronnymi z wieżami i bramami oraz fosą, co nastąpiło w XIV i XV w. To były mocne obwarowania, które wielokrotnie obroniły miasto podczas kolejnych wojen polsko-krzyżackich. Jednak pozostają pytania: kto to budował i skąd brano budulec a zwłaszcza setki tysięcy cegieł na te potężne budowle obronne? Dziś możemy podziwiać Wieżę Bramną, Wieżę Kleszą czy Wieżę Młyna Kieratowego, ale też potężny kościół św. Katarzyny… jednak komu je zawdzięczamy?

Czytaj więcej: O BUDOWNICTWIE W ŚREDNIOWIECZNYM BRANIEWIE

DAWNE BRANIEWSKIE KOŚCIOŁY

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE KOŚCIOŁY We współczesnym Braniewie stoi kilka powszechnie znanych obiektów sakralnych, z których najstarszym jest Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny ukończona w XV w. Jednak na terenie dawnego Braniewa istniały w różnym czasie trzy kościoły, po których nie ma już najmniejszego śladu. Były to: kościół św. Jana zniszczony podczas najazdu szwedzkiego w 1626 r., kościół mariacki rozebrany w 1809 r. i wreszcie kościół gimnazjalny rozebrany już po wojnie.

Czytaj więcej: DAWNE BRANIEWSKIE KOŚCIOŁY

WOLFGANG WEYRAUCH i JEGO BRANIEWSKIE BUDOWLE

Czytaj więcej: WOLFGANG WEYRAUCH i JEGO BRANIEWSKIE BUDOWLE W 1933 r. na skarpie dzisiejszego Amfiteatru Miejskiego odsłonięto pomnik poświęcony mieszkańcom Braniewa poległym na frontach I wojny światowej. Pomnik był dziełem Wolfganga Weyraucha. Kim był autor najbardziej charakterystycznego pomnika w przedwojennym Braniewie?

Czytaj więcej: WOLFGANG WEYRAUCH i JEGO BRANIEWSKIE BUDOWLE

KAPLICA ŚW. ROCHA

Czytaj więcej: KAPLICA ŚW. ROCHA Na cmentarzu komunalnym w Braniewie przy ulicy Olsztyńskiej stoi zabytkowa kaplica z początku XVIII w. zbudowana w podzięce za ustanie epidemii dżumy, która dotknęła Braniewo w latach 1709-1711. Ta barokowa budowla jest jednym z kilkunastu zabytków Braniewa, wpisanych do rejestru zabytków. 

Czytaj więcej: KAPLICA ŚW. ROCHA

CZY ZIEMIA BRANIEWSKA TO TERYTORIUM POWIATU BRANIEWSKIEGO?

Czytaj więcej: CZY ZIEMIA BRANIEWSKA TO TERYTORIUM POWIATU BRANIEWSKIEGO? Współczesny powiat braniewski w porównaniu do czasów historycznych i poprzedniego, tj. niemieckiego porządku terytorialnego jest tworem sztucznym, aczkolwiek na pewno administracyjnie uzasadnionym. Gdyby jednak nie „wymiana” ludności w latach 1945-1947 i zmiana przynależności państwowej, taki organizm administracyjno-terytorialny na tym terenie nie miałby najmniejszego sensu. Jednak powiat powstał na zupełnie nowym, zarówno historycznym jak i narodowym gruncie. Czy Ziemia Braniewska to wprost Powiat Braniewski?

Czytaj więcej: CZY ZIEMIA BRANIEWSKA TO TERYTORIUM POWIATU BRANIEWSKIEGO?

.