1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGO

Czytaj więcej: 1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGOCzytaj więcej: 1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGO Na mocy pokoju toruńskiego zawartego w 1466 r. Warmia z Braniewem trafiła w granice Królestwa Polskiego. Traktat gwarantował dużą autonomię dla warmińskiego księstwa biskupiego, ale nie określał zasad obierania biskupów warmińskich. Właśnie z tego powodu natychmiast po śmierci współtwórcy pokoju toruńskiego biskupa Pawła Legendorfa, doszło do wieloletniego konfliktu pomiędzy powołanym przez kapitułę warmińską biskupem Mikołajem Tungenem, a królem Polski Kazimierzem IV Jagiellończykiem. Konflikt wkrótce zyskał rozmiar międzynarodowy za sprawą udziału Stolicy Apostolskiej, Węgier i Krzyżaków, doprowadzając ostatecznie do wojny polsko-krzyżackiej zwanej wojną kleszą.

Czytaj więcej: 1467-1479. BRANIEWO PODCZAS KONFLIKTU o OBSADĘ BISKUPSTWA WARMIŃSKIEGO

1240- 1300. O POCZĄTKACH BRANIEWA

Czytaj więcej: 1240- 1300. O POCZĄTKACH  BRANIEWA Zanim powstało Braniewo w swojej obecnej lokalizacji, ziemie te zamieszkiwało pogańskie pruskie plemię Warmów. Pierwsi przedstawiciele Zakonu Krzyżackiego zajęli osadę pruską znajdującą się w dół Pasłęki od dzisiejszego centrum Braniewa w ok. 1240 r. Na miejscu tej osady wybudowali ziemno-drewnianą strażnicę, która przetrwała do wybuchu I powstania Prusów w 1242 r. Braniewo dwukrotnie otrzymywało prawa miejskie w 1254 i 1284 r., dlatego można stwierdzić, że walka o opanowanie terenów dzisiejszego Braniewa i okolic dla kolonizacji niemieckiej trwała ledwie kilkadziesiąt lat. Nie ma też wątpliwości, że Braniewo jest najstarszym miastem warmińskim oraz pierwszą stolicą biskupstwa warmińskiego i pierwszą siedzibą kapituły warmińskiej.

Czytaj więcej: 1240- 1300. O POCZĄTKACH BRANIEWA

1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ

Czytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJCzytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJCzytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJTuż po śmierci króla Jana III Sobieskiego tj. w przededniu XVIII wieku Rzeczpospolita targana była wewnętrznymi konfliktami w ramach walki o tron elekcyjny, dlatego wykorzystując osłabienie kraju w jego wewnętrzne spory zaczęły włączać się sąsiednie mocarstwa. Ogarnięta anarchią Rzeczpospolita schylała się ku upadkowi, co ostatecznie w przyszłości sprowadziło na kraj rozbiory. Jednak Warmia i Braniewo znalazły się w wirach kolejnej wojennej zawieruchy mianowicie Wielkiej Wojny Północnej.

Czytaj więcej: 1700-1721. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ

1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ

Czytaj więcej: 1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ Czytaj więcej: 1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ Brak rozstrzygnięcia militarnego w stosunkach polsko-krzyżackich po niewykorzystanym Grunwaldzie powodował, że wybuchały kolejne nierozstrzygnięte wojny. Bitwa grunwaldzka spowodowała jednak wzrost oporu, albo raczej świadomości mieszkańców Prus, którzy nie chcieli się godzić na dalszy militarny i fiskalny ucisk Zakonu Krzyżackiego. W ciągu kilkudziesięciu lat doszło do powstania samodzielnego organu miast i stanów pruskich jakim został Związek Pruski, a zbliżenie tej organizacji do Królestwa Polskiego spowodowało wybuch najdłuższej wojny polsko-krzyżackiej tzw. wojny trzynastoletniej. Braniewo będące głównym miastem biskupstwa warmińskiego od samego początku opowiedziało się za Związkiem, a po wybuchu wojny stało na czele jego działań na całej Warmii.

Czytaj więcej: 1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ

1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ

Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ W roku 1655 doszło do kolejnego konfliktu polsko-szwedzkiego, tj. wojny, która przeszła do historii jako „potop szwedzki”. Warmia i Braniewo były tylko małym fragmentem wielkiego teatru wojennego. W 1654r. władzę w Szwecji objął Karol X Gustaw, a król Polski Jan Kazimierz tradycyjnie już zgłaszał pretensje do tronu szwedzkiego. Tak więc  dynastyczne mrzonki Wazów po raz kolejny pchnęły Rzeczpospolitą w wojnę z jedną z największych potęg militarnych w Europie, w sytuacji gdy można było Szwedów skierować w zupełnie innym kierunku zgodnym z najlepiej pojętym interesem kraju.

Czytaj więcej: 1655-1663. BRANIEWO PODCZAS OKUPACJI BRANDENBURSKIEJ

.